sinds 1960 op de goede weg

Gebr. Beentjes heeft eind 2012 besloten om zich te certificeren voor de CO₂ prestatieladder. De prestatieladder past binnen het beleid van Gebr. Beentjes om bewust om te gaan met mens en milieu. De eerste stap is gezet in 2013, in dat jaar werd niveau 3 behaald. In 2014 heeft Gebr. Beentjes opnieuw een flinke stap gemaakt en is sinds de zomer van 2014 gecertificeerd op het hoogste niveau (trede 5) van de CO₂ prestatieladder. Op onze website zullen wij tenminste twee keer per jaar communiceren over de CO₂ uitstoot, de CO₂ gerelateerde doelstellingen en de voortgang hiervan.

Certificaat CO2 niveau 5

 

A. Inzicht:

3.A. CO2 Footprint 2019 

3.A. CO2 Footprint 2020

3.A. CO2 Footprint 2021

B. Reductie:

3.B.1 Reductiedoelstellingen

 

 

C. Transparantie:

3.C.1 Nieuwsbrief 1 2020

3.C.1 Nieuwsbrief 2 2020

3.C.1 Nieuwsbrief 1 2021

3.C.1 Nieuwsbrief 2 2021

3.C.1 Nieuwsbrief 1 2022

 

D. Initiatieven:

Naast de informatie die via onze site te vinden is, staat deze informatie tevens op de site van de CO2 prestatieladder onder Gebr. Beentjes GWW. Wij hopen op deze manier andere bedrijven te helpen en te motiveren om rekening te houden met de CO₂ uitstoot.

Initiatieven Beentjes v2021