sinds 1960 op de goede weg

Nieuws

Nieuw aangenomen werk!

AWTG Sassenheim

Gebr. Beentjes GWW B.V. heeft de opdracht gekregen voor het realiseren van een afvalwater transportgemaal (AWTG) inclusief betonnen aanvoerriool, definitieve toegangsbrug en de aanleg van een tijdelke persleiding te Sassenheim.

Thunnissen Ontwikkeling BV (Thunnissen) is voornemens het terrein van de oude afvalwaterzuivering Sassenheim te ontwikkelen voor woningbouw. Midden op het terrein ligt nu nog een rioolgemaal dat het aangevoerde afvalwater via een persleiding verpompt naar de afvalwaterzuivering in Katwijk. Het gemaal is eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Thunnissen heeft van Rijnland toestemming gekregen om het oude gemaal te slopen en te vervangen door een nieuw gemaal dat aan de rand van het terrein ligt. Het nieuwe gemaal zal in opdracht van Thunnissen worden gerealiseerd. Na de oplevering zal het gemaal aan Rijnland worden overgedragen. Met Rijnland is de afspraak gemaakt dat het nieuwe gemaal aan de eisen en standaards zal voldoen die Rijnland stelt. De bijgevoegde specificaties zijn derhalve dan ook gebaseerd op deze eisen en randvoorwaarden van Rijnland. Het te realiseren werk dient in overeenstemming met deze eisen en de intentie van de afspraken tussen Thunnissen en Rijnland te worden gerealiseerd.

Het uit te voeren werk is gelegen in Sassenheim nabij de Schoonzorgseweg.

De werkzaamheden betreffende het te realiseren gemaal bestaan in hoofdzaak uit:

a. De civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden, bestaande uit de bouw van een nieuwe vuilwaterkelder met een droge pompenkelder en opbouw. Dit werk omvat mede de aanleg van een nieuw vrijverval aanvoerriool vanaf het bestaande riool tot aan het gemaal, het aansluiten van de persleiding uit het gemaal op de bestaande persleiding en terreinafwerking rond het gemaal;

b. De installatie van de werktuigbouwkundige installatie bestaande uit pompen met leidingwerk, hijsvoorzieningen, een gebroken drinkwaterinstallatie, luchtbehandeling, verwarmings, koeling en ventilatievoorzieningen in het gemaal;

c. De realisatie van de complete elektrotechnische installatie in voor het gemaal, inclusief hardware installatie en procesautomatisering. De technische werkbeschrijvingen geven een beschrijving van het gehele werk. De in de werkbeschrijving omschreven delen dienen elk voor zich de omschreven functies te vervullen. Het resultaat van het werk dient een complete, goed en automatsiche werkende installatie te zijn voor het opslaan en verpompen van afvalwater. 

Geplande bouwtijd: september 2016 t/m Ca. eind 2017
Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland