sinds 1960 op de goede weg

Nieuws

Nieuw aangenomen werk!

Rioolrenovatie Langebuurt Uitgeest

Gebr. Beentjes GWW B.V. heeft de gunning gekregen van de gemeente Uitgeest voor het uitvoering van een rioolrenovatie. Het betreft een rioolrenovatie en herinrichting van de Langebuurt, Dokter Brugmanstraat en Dokter brugmanplantsoen in de gemeente Uitgeest.

Het bestaande, gemengde, rioolstelsel voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal vervangen moeten worden of een functiewijziging moeten ondergaan. In de Langebuurt vervangen wij de gehele riolering, we verwijderen het bestaande stelsel en brengen een nieuwe gescheiden stelsel aan. In de Dokter Burgmanstraat en Dokter Brugmanplantsoen brengen we naast de bestaande rioolstreng een extra rioolstreng aan om een gescheiden stelsel te creëren, we koppelen alle bestaande aansluitleidingen opnieuw op het nieuwe stelsel om een goed functionerend gescheiden stelsel te creëren. 

Het straatbeeld van de reeds gerenoveerde Westergeest zal worden doorgetrokken in de Langebuurt om een eenduidig straatbeeld te creëren. Het straatbeeld in de Dokterbrugmanstraat en Dokterbrugmanplantsoen zal nauwelijks wijzigen ten opzichte van het bestaande straatbeeld, waar nodig zullen de straatstenen vervangen worden voor nieuwe stenen.  

Geplande bouwtijd: 11-04-2016 t/m 07-10-2016
Opdrachtgever: Gemeente Uitgeest