sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Vijzelgemaal Alphen aan de Rijn

Vijzelgemaal Polder Steekt Alphen aan de Rijn

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met een capaciteitsverbetering om ook in de toekomst het watersysteem op een robuuste wijze te kunnen beheren en beheersen. Daarnaast is Rijnland bezig met het ontwikkelen van een ruimtelijk visie op haar installaties. De Steektermolen had een gemaalfunctie, maar voldeet niet meer aan de arbo- en brandveiligheidseisen. De elektrotechnische installatie was eveneens sterk verouderd. Ten behoeve van de capaciteitsvergroting / toename robuustheid is er een nieuw gemaal gerealiseerd naast de huidige Steektermolen. Dit gemaal zal de gemaalfunctie van de Steektermolen overnemen. Met de ontwikkeling van het nieuwe gemaal worden ook enkele aansluitende watergangen verplaatst en vergroot.

Het nieuwe poldergemaal bereikt met 1 vijzel met een capaciteit van 78 m3/min.