sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Vispassage

Vispassage gemaal Halfweg

Bij het boezemgemaal Halfweg heeft Gebr. Beentjes GWW B.V. voor het hoogheemraadschap van Rijnland een vispassage gebouwd. Deze geeft vissen de mogelijkheid om van het Noordzeekanaal naar het binnenwater te trekken, en omgekeerd.

De visstand in Nederland staat onder druk. Sommige vissoorten, zoals de paling, willen zich verplaatsen van zout naar zoet water, en omgekeerd. Door de gesloten kustlijn is dat erg moeilijk. Met het bouwen van vispassages wil Rijnland die migratie bevorderen. Onder andere bij het boezemgemaal Halfweg, waar overtollig water wordt geloosd op het Noordzeekanaal.

Animatie van de werking van de vispassage bij gemaal Halfweg