sinds 1960 op de goede weg

Gemalen

Gemalen

Onder gemalen worden inrichtingen verstaan om water van een lager naar een hoger niveau te brengen.

RIOOLGEMALEN

Een rioolgemaal wordt gebruikt in een rioolstelsel om afvalwater naar een hoger peil te brengen of over langere afstand te transporteren. Gebr. Beentjes GWW bv heeft vele rioolgemalen gebouwd en gerenoveerd.

POLDERGEMALEN

Een poldergemaal wordt gebruikt om water in een polder op een bepaald peil te houden. Voorheen werd er gebruik gemaakt van windmolens en later gemalen aangedreven op stoom. Gebr. Beentjes GWW heeft al vele elektrische aangedreven gemalen gebouwd en gerenoveerd.