sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

CRM Tunnel

CRM tunnel gemeente Velsen

In 2012 is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor ontsluiting van de “CRM- tunnel” in Spaarnwoude. Deze tunnel loopt onder de snelweg A9-A22 en verbindt Velserbroek met recreatiegebied Spaarnwoude. Door de tunnel wordt een fiets- en voetpad aangelegd. Door deze nieuwe verbinding zijn fietsers en voetgangers uit Velserbroek straks een stuk sneller in Spaarnwoude. 

Bij de aanleg van de rijksweg A9 in de jaren zeventig is al rekening gehouden met dit tunneltje, maar het kon niet eerder worden opengesteld vanwege de financiering en discussie over veiligheidsaspecten. Nu is de inrichting aangepast, zijn alle betrokken partijen akkoord en zijn alle subsidieaanvragen, in het kader van investeringsimpuls Noord-Holland, gehonoreerd door de provincie. Ook zijn alle vergunningen verleend.

De CRM-tunnel verbindt de Oostlaan in Velserbroek met de Oostbroekerweg in Spaarnwoude en is zo’n vijftig meter lang. 

Naam tunneltje
De naam van het tunneltje is afgeleid van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM).Dit ministerie was ooit initiatiefnemer voor de aanleg van deze tunnel met als doel een belangrijke recreatieve verbinding te maken tussen Spaarnwoude en het westelijk deel van Velsen-Zuid, Driehuis en IJmuiden.

Betrokken partijen
Recreatieschap Spaarnwoude is de opdrachtgever, Firma Tebodin uit Velsen-Noord verzorgt de directievoering en de projectleiding wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Gebr. Beentjes te Uitgeest.