sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Arenaboulevard Amsterdam

Herinrichting Arenaboulevard Gemeente Amsterdam

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden, inzake de herindeling Arenaboulevard:

-    Het verwijderen van de huidige verhardingen, groenvoorzieningen en terreininrichting;

-    Het uitvoeren van het benodigde grondwerk;

-    Het aanbrengen van straatafwatering;

-    Het aanbrengen van betonnen randen / zitelementen;

-    Het aanbrengen van (sier)bestratingen;

-    Het aanbrengen van groenvoorzieningen;

-    Het aanbrengen van de overige terreininrichting.