sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Kunstwerken Almere

Aanleg kunstwerken 4103/4107/4113/4117 in deelgebied 4E/4H Almere-Poort

Globaal komen de werkzaam­he­den neer op:

-      Het bouwen 4 kunstwerken in deelgebied 4E/4H te Almere-Poort in de gemeente Almere.

 

Als de werkzaamheden nader worden bekeken leidt dit tot de onderstaande beschrijving van te leveren producten en/of diensten:

 • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
 • Het heien van prefab voorgespannen betonnen heipalen;
 • Het heien/trillen van stalen damwanden, stalen buispalen en betonnen damwanden;
 • Het aanbrengen van verankeringsconstructies;
 • Het aanbrengen van een ondersteuningsconstructie t.b.v. het rijdek;
 • Het maken van in het werk gestorte gewapende betonnen landhoofden en rijdekconstructies;
 • Het verwijderen van de ondersteuningsconstructie;
 • Het aanbrengen van stootplaatconstructies;
 • Conserveren en hydrofoberen beton;
 • Het aanbrengen van metselwerken;
 • Het aanbrengen van stalen leuningconstructies;
 • Aanleg verhardingen.