sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Zouthaven

Ontgraven en inrichten Zouthaven fase 2

De werkzaamheden omvatten globaal de ontgraving van de Zouthaven en de herinrichting van het maaiveld in de omgeving.
De volgorde van de werkzaamheden zal er grotendeels als volgt uitzien:
· opbouwen kademuur en droog ontgraven Zouthaven;
· maaiveldinrichting van het deel ten noorden van de kademuur (“de Strip”);
· het gedeelte van de Zouthaven aan loopsteigerzijde nat ontgraven en aanleg van
de loopsteiger;
· nat ontgraven van het laatste gedeelte van de Zouthaven;
· aanleg van het maaiveld ten zuiden van “de Strip” met onder meer het aluminium
plein.

De werkzaamheden betreffen het ontgraven van de haven, waarvoor de kademuren worden opgehoogd. Vervolgens wordt de loopsteiger uitgebreid en het wordt het maaiveld ingericht (inclusief aluminiumplein). Tijdens de werkzaamheden zullen binnen het werkgebied ook kleinschalige werkzaamheden van nutsbedrijven plaatsvinden. Naast het ventilatiegebouw van de IJtunnel zal onder de Brug 485 bedrijfsruimtes worden gebouwd in 2007. Aan de oostzijde zal de uitvoering van het bouwproject Nieuw Europa gelijktijdig plaatsvinden.