sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Bomenwijk 4

Groot Onderhoud Bomenwijk te Heerhugowaard

Het bouwwerk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van het groot onderhoud van de bomenwijk fase 4 te Heerhugowaard waaronder:

-       Opbreken open verhardingen;

-       Opbreken asfaltverhardingen;

-       Aanbrengen drainageriool;

-       Aanbrengen bebording en markering;

-       Opnemen, schilderen en plaatsten lichtmasten;

-       Leggen grondkabel openbare verlichting;

-       Verwijderen bossages en bomen;

-       Plaatsen speeltoestellen en speelondergronden;

-       Aanbrengen bestratingswerkzaamheden.