sinds 1960 op de goede weg
portfolio 

Tunnel Kleine Houtweg Heemskerk

Fietstunnel Kleine Houtweg N197 te Heemskerk

Het te realiseren bouwwerk bestaat uit het bouwen van de Fietstunnel Kleine Houtweg en de aansluiting op de bestaande infrastructuur. De fietstunnel maakt onderdeel uit van het project N197 Westelijke Randweg Beverwijk, die start in de gemeente Velsen en eindigt in de gemeente Heemskerk. De Westelijke Randweg Beverwijk (N197) is reeds gerealiseerd en ter hoogte van de Kleine Houtweg (noordzijde) en de Gladiolenlaan (zuidzijde) doorkruist de te realiseren fietstunnel de Randweg en de parallelweg d.m.v. een onderdoorgang. De onderdoorgang genaamd ‘Fietstunnel Kleine Houtweg’,is wordt een in twee richtingen te berijden fietspad.