sinds 1960 op de goede weg

Wegenbouw

 

WEGENBOUW

Onder wegenbouw vallen alle werkzaamheden met betrekking tot planning, ontwerpen, aanleg, beheer en het onderhoud van wegen en wegvoorzieningen.

OPEN VERHARDING

Gebr. Beentjes GWW BV maakt jaarlijks tienduizenden meters onderhoud aan straatwerk. Dit gebeurt meestal machinaal met eigen materieel. Daar waar machinaal werken niet mogelijk is worden de eigen vakkundige stratenmakers ingezet.

GESLOTEN VERHARDING

Naast het aanbrengen van open verhardingen, heeft Gebr. Beentjes GWW ruim ervaring in het maken van gefundeerde en gesloten verhardingen, met daarin opgenomen rotondes, drempels en verkeersgeleiders.

Gebr. Beentjes GWW b.v. heeft een uitgebreid portfolio.