sinds 1960 op de goede weg

Grondwerk

 

GRONDWERKEN

 

Onder Grondwerken vallen wegverhardingen, rioleringen, saneringen, groenvoorzieningen.

Daar waar grond verzet wordt spreekt men over grondwerk.

Voorbeelden daarvan zijn; recreatiegebieden, sportvelden, ruilverkavelingen, maar ook bergbezinkbassins, rioleringen, pleinen, straten en beschoeiingen.

 

Gebr. Beentjes GWW b.v. heeft een uitgebreid portfolio.