sinds 1960 op de goede weg

Waterbouw

 

WATERBOUW

Onder waterbouw vallen alle werken in of op het water. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, wal- en kademuren, bruggen,sluizen landaanwinning, aanleg van kunstmatige eilanden, bouwen met natuur en infrastructuurprojecten.

Gebr. Beentjes GWW b.v. heeft een uitgebreid portfolio