sinds 1960 op de goede weg
gebr beentjes 

Kwaliteit

KWALITEIT

Gebr. Beentjes GWW bv. werkt continu aan borging en verbetering van kwaliteit en beschikt over de volgende certificaten;

NEN ISO 9001
Om de kwaliteit ten aanzien van de organisatie en de processen te borgen is het certificaat NEN ISO 9001 in 1997 behaald, welk halfjaarlijks door DNV GL wordt gecontroleerd.

VCA**
Om het werken in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu te bewaken is het certificaat VCA ** ook in 1997 behaald, welke tevens halfjaarlijks door DNV GL wordt gecontroleerd.

BRL SIKB 7000 met protocol 7001

De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 met protocol 7001 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wbb als in het kader van de Wm. De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft tot doel de kwaliteit te waarborgen van de uitvoering van de sanering. Het certificaat is behaald in 2009 en wordt jaarlijks door Eerland Certification gecontroleerd.

CO2 Prestatieladder niveau 5
De CO2 prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Gebr. Beentjes is in 2013 voor het eerst gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder en inmiddels op trede 5 beland. Het certificaat wordt jaarlijks door Eerland Certification gecontroleerd.

Lidmaatschappen;

MKB INFRA
is een brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken.

Bouwend Nederland Vakgroep Civiele Betonbouw
Het doel van de vakgroep is belangenbehartiging voor de zo'n 40 gespecialiseerde leden. Alle lidbedrijven zijn gecertificeerd en bezitten een hoogwaardig kennisniveau. De gezamenlijke omzet bedraagt circa 2 miljard euro. Onder Civiele Betonbouw vallen alle in gewapend of voorgespannen beton uit te voeren werken. Voorbeelden hiervan zijn bruggen, gemalen, kade- en walmuren, pompstations, scheepshellingen, sluizen, stuwen, steigers, tunnels, viaducten en vaste dokken.

Leerbedrijf
Om het vakmanschap op een hoog peil te houden worden onze medewerkers middels een scholingsplan continu bijgeschoold. Gebr. Beentjes GWW bv. is een erkend leerbedrijf en leidt veel vaklieden op.